หน่วยแพทย์ พอ.สว. นครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกปฏิบัติงาน ณ วัดมุขธาราม หมู่ที่ 8 บ้านปากท่าซอง ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอถ้ำพรรณรา คณะอาสาสมัคร พอ.สว.สายการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงได้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.และโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 13 เมื่อปี 2512 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สืบสานมาตราบจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพอ.สว. ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจและทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือพสกนิกรให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 2 ราย ประกอบด้วย นางฉิ้ง พรหมรักษาอายุ 97 ปี บ้านเลขที่ 122 หมู่ 5 ตำบลถ้ำพรรณรา พิการตาบอด และนางพวง สุดใจ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 8 ตำบลถ้ำพรรณรา ผู้ป่วยติดเตียง

 

สำหรับอำเภอถ้ำพรรณรา มีโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 482 คน โรคติดต่อสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คือโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคเลปโตสไปโรซิส โรคฉี่หนู ประชากรที่อยู่ในการดูแลสุขภาพที่สำคัญ ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 43 ราย ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยในมูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 3 ราย  ผู้พิการ  จำนวน 361 ราย

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.banmuang.co.th/news/region/201466

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *