ศอ.บต. เตรียมจัดตั้งและการขับเคลื่อนอุปกรณ์คนพิการในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมทางไกลกับสถาบันสิรินธร เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมจัดตั้งและการขับเคลื่อนอุปกรณ์คนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วานนี้ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางดำเนินงานการจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการและการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประชุมทางไกลกับสถาบันสิรินธร) โดยมีนายดำรงค์ อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายผลเรือน ศอ.บต. หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

 

ตลอดจนผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา สมาคมคนพิการจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส และผู้พิการในพื้นที่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

สำหรับประชุมการจัดตั้งจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการและการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการหารือแนวทางขับเคลื่อนดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้พิการแบบครบวงจรในพื้นที่ รวมถึงความต้องการด้านการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการของประชาชน

 

ทั้งนี้ มีการประชุมทางไกลกับแพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิรินธร ถึงการหารือการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพความพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการจากสถาบันสิรินธร การสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

ด้าน นายดำรงค์ อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายผลเรือน ศอ.บต. ได้กล่าวถึงการจัดตั้งจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการและการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับนโยบายเลขาธิการ ศอ.บต. ด้านการฟื้นฟูเด็ก ผ่านโครงการเก้าอี้สุขใจ สู่โครงการรองเท้าสั่งตัด ขยายผลสู่การบริการช่วยเหลือเด็กพิการแบบครบวงจร จนสามารถนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ 5 จังหวัด รองรับรวมไปถึงศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของการให้บริการเด็กที่ผ่านเตรียมการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาต่อไป

 

จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ฯ จำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากสถาบันสิรินธร ทั้งด้านอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูคนพิการและการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านแก่บุคลากรให้กับศูนย์ฯ ในพื้นที่ อีกด้วย

 

การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อจัดศูนย์อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการในพื้นที่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วม ทั้งภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จะต้องมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งจิตใจและร่างกาย ต่อไป

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720171125726

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *