มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอปากพนัง จำนวน 6 ราย

 

เมื่อเร็วๆนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และพี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการรายใหม่ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จำนวน 6 ราย เพื่อประเมินพัฒนาการและวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคล เสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับเด็กและครอบครัว

 

 

ขอขอบคุณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 131 total views,  1 views today