พมจ.ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

logomain

 

วานนี้ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ มีคนพิการ สตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และเครือข่ายด้านคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรม

 

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ กรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า หรือลมพายุ เป็นต้น ซึ่งผู้สูงอายุ คนพิการ มักจะเป็นคนสุดท้าย “ที่ติดอยู่ในบ้าน” และเป็นกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากชุมชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และเป็นการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครด้านคนพิการ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยได้จัดให้มีการสาธิตการฝึกและปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และการซักซ้อมอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย คนพิการ สตรีพิการ เด็กพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400 คน

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200716100902427

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *