ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ และพื้นที่ใกล้เคียง

logomain

 

ที่ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก Mr.Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคุณวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส โดยได้นำเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น ประกอบด้วยเครื่องดึงหลังพร้อมเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฝึกยืนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา (CG) ในการปฏิบัติงาน

 

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2559 ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ โดยให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ และพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความยากลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาล ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการรักษาและฟื้นฟูที่ถูกต้อง เหมาะสม และทำให้กลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด และอาสาสมัคร CG เข้ามาประจำทุกวัน

 

นอกจากนี้ ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม นำเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดเข้ามาช่วยบริการทุกอาทิตย์ และออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนรวมใจ นำงบประมาณดำเนินการภายในศูนย์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200713194932587

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *