รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เปิดโครงการเสริมสร้างเเละพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทางเลือกสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

logomain

 

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเเละพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เเละการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมระยะสั้น 10 วัน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

โดยครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับโครงการการฝึกอาชีพ “ฝึกอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19” ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มสตรีในพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ แม่วัยใส กลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลปากช่อง

 

นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เพื่ออบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ , เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานและแรงงานผิดกฎหมาย ลดการเสี่ยงถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และการปรับตัวในชีวิตวิถีใหม่ New Normal , เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

 

กิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยนักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ และการฝึกปฏิบัติการทำอาหารแปรรูป เช่น การทำแหนมหน่อไม้ การทำมะละกอแก้ว การทำน้ำมัลเบอรี่ เป็นต้น โดย นางกฤติยา ทองเปลว วิทยากรในพื้นที่

 

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกิจกรรม “เพชรบูรณ์ ปันรัก ปันสุข” เพื่อส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และสิ่งของบริจาคให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะกลุ่ม เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200714082344632

 418 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *