สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ

logomain

 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร นายณรงค์ อ่อนสอาด แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายมณเฑียร บุญตัน และนางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการด้วย

 

ในการนี้ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาของการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำเครือข่ายผู้เข้าร่วม โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ซึ่งร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อำเภอพาน และจังหวัดเชียงราย

 

จากนั้น ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการสงเคราะห์ คุ้มครองป้องกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ และการเดินทางมาในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยมีฐานการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ฐานการเรียนรู้พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน และฐานการเรียนรู้หมอเมืองล้านนา การตอกเส้น ย่ำขาง อีกด้วย

 

การดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ได้พบกับประชาชนอย่างใกล้ชิดอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอันจะก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในสถาบันวุฒิสภาอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200711220046208

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *