Daily Tasks Applications เพื่อบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

Daily Tasks เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยสร้างความเข้าใจในการฝึกทักษะชีวิตประจำวันสำหรับน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เนื้อหาสาระคือ การฝึกการสระผม การแปรงฟัน การอาบน้ำ ฝึกให้ฟัง ให้คิด ฝึกการเคลื่อนนิ้วหรือมือไปตามจังหวะ ควบคู่กับการฝึกปฎิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เสริมการสื่อสารระหว่าง พ่อแม่ ลูก

 

ในส่วนของวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น ใช้อย่างไร พบกับวิธีการใช้ได้กับ ครูหนิง …

 

มูลนิธิออทิสติกไทย

 

#True Autisticthai Application Dairy Tasks เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยสร้างความเข้าใจในการฝึกทักษะชีวิตประจำวันสำหรับน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เนื้อหาสาระคือ การฝึกการสระผม การแปรงฟัน การอาบน้ำ ฝึกให้ฟัง ให้คิด ฝึกการเคลื่อนนิ้วหรือมือไปตามจังหวะ ควบคู่กับการฝึกปฎิบัติจริงในชีวิตประจำวัน. เสริมการสื่อสารระหว่าง พ่อแม่ ลูกด้วย. พบกับวิธีการใช้ได้กับ ครูหนิง….มูลนิธิออทิสติกไทย

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020

 

 

ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ไทย

 152 total views,  2 views today