คณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสุดาดวง เกตุวิจิตร ผู้ช่วยนายกฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีปลัดอำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนตำบลนิคมพัฒนา ผู้บริหารเทศบาลตำบลมาบข่า ผู้บริหารเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  สภ.นิคมพัฒนา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ อสม. ร่วมออกเยี่ยม จำนวน 2 ตำบล รวม 22 ราย  ดังนี้

 

รายที่ 1 นางเจียน พุ่มพวง 22 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 2 นายธวิช ศรีเพียงจันทร์ 1239 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 3 นายสันติ ถึกหลาย 13/4 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 4 น.ส.โสภิดา จันทร์เฉย 12/1 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 5 นายวิรัช แสงอรุณ 103/14 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 6 นายมนูญ ปิยะไพร 142/29 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 7 ด.ญ.ณัฐกานต์ ยะปัญญา 24 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 8 ด.ญ.อรวรรณ ขาน้อย 171/33 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 9 นางศิริพร แซ่ซิ้ม 172 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 10 นายสุรินทร์ ช่ออัญชัญ 110/22 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 11 นางปรางค์ ประชุมพันธ์ 104/2 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 12 นางสี่ สุวรรณวงศ์ 37/2 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 13 นางเชื่อม สงผัด 46/13 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 14 นายสุภาพ ต้องถือดี 217/3 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 15 นางสังเวียน บุญเครือ 58 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 16 นางจวน ล้ำสุทธิ 20/1 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 17 นายเคลือวัลย์ สวัสดี 50/16 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 18 นายบุญมี รอดพ้น 5/2 ม.7 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 19 นายอาณัติ บุญสืบ 9/6 ม.7 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 20 นายเทียน วงษ์ไพศาล 49 ม.2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 21 นายกช วิงมูล 26/3 ม.2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 22 นางแต๋ว กลิ่นเลิศ 36/1 ม.2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

 

พร้อมมอบชุดธารน้ำใจรายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นปัจจัยในการยังชีพต่อไป

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200702203953720

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *