ผู้ตรวจฯ พม. ติวเข้ม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ที่ จ.ยโสธร

 

นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครฯ ให้การต้อนรับ

 

 

นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.ยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ที่จะพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเองและเพื่อให้อาสาสมัครสามารถชี้เป้าเฝ้าระวังปัญหาสังคมในระดับพื้นที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและระบบเครือข่ายของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 700 คน ซึ่งในวันนี้ได้ให้อาสาสมัครฯ รับรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กฎหมายและระเบียบเกี่ยวที่ข้องกับอาสาสมัคร ตลอดจนการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทำงานเป็นทีมและการดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และการประสานงานส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200702165658640

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *