ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

logomain

 

วันนี้ (1 ก.ค. 63) นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รอบที่ 5 จำนวน 708 ราย เป็นเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

 

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดตรัง ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน : พม.ห่วงใย สู้ภัย COVID-19” ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน หน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และภาคีเครือข่ายได้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา พบผู้ประสบปัญหา 5,045 ราย และนำเข้าสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 4,017 ราย

 

การมอบเงินในวันนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 5 จำนวน 708 ราย เป็นเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ยากลำบาก จำนวน 415 ราย ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 73 ราย คนพิการ จำนวน 37 ราย เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 133 ราย และครอบครัวผู้ติดเชื้อ จำนวน 5 ราย เมื่อรวมกับการมอบสี่ครั้งที่ผ่านมา รวมผู้ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 4,017 ราย เป็นเงิน 9,635,000 บาท กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงิน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 112 ราย คนพิการ 83 ราย เด็กและเยาวชน 382 ราย ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ยากลำบาก 3,406 ราย และครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์ 34 ราย

 

ขณะนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปแล้ว 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4,017 ราย แต่ยังมีข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ QR-code ซึ่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำรวจฯ ได้รวบรวมคำขอรับความช่วยเหลือส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว ที่รอรับการช่วยเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 811 ราย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ต่อไป

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200701125514115

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *