โรงเรียนประถมยอดนิยมขับเคลื่อน “โคราชโมเดล” จัดการเรียนคู่ขนานพัฒนาเด็กออทิสติก

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนประถมศึกษายอดนิยมของเมืองโคราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมนางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา และนายมานะ ครุธาโรจน์ ผอ.โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษและพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูและอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ซึ่งมีโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง ประกอบด้วย รร.สวนหม่อน ,รร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) ,รร.นครราชสีมา ปัญญานุกูล และ รร.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองและครูผู้สอนจำนวน 140 คน ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการรับรู้ การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและทักษะทางวิชาการการเตรียมพร้อมทางอาชีพ

 

 

นายมานะ ผอ.รร.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ (โคราช โมเดล) เพื่อพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา,ครูแนะแนว,ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างน้อย 2 คน ต่อโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษและมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนารูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเน้นการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมให้เด็กพิการก่อนเข้าเรียน รร.เมืองนครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน มีนักเรียนออทิสติกในความดูแลจำนวน 57 คน ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทัดเทียมเสมอภาคและสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่นและดำรงชีวิตโดยปกติสุข

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://siamrath.co.th/n/165593

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *