คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) อำเภอด่านซ้าย จ.เลย มอบเงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้ยากไร้

logomain

 

ที่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 10 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย ประธาน พชอ.ด่านซ้าย พร้อมนายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย (เลขา พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ.ด่านซ้าย โดยได้มอบเงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้ยากไร้ นางคำเพียร เชื้อบุญมี เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการศพในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งอำเภอด่านซ้ายได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน)

 

โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200603113423793

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *