กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยดำเนินการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด – 19 และร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย

 

พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) ร่วมกับ โรงน้ำแข็งกิจวารี จ.เลย , ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย , มทบ.28  และภาคประชาชน มอบหมายให้ ร.ต.อ.เดชาดิศร บุญเนตร และ จ.ส.อ.ปรีชา โสมาศรี จนท.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ดำเนินการลงพื้นที่ นำรถประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด – 19 ไม่ให้แพร่กระจาย และแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID – 19) เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง , ผู้พิการ , ผู้ป่วยติดเตียง , คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย รายละเอียดดังนี้

 

1) นโยบาย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) ได้เล็งเห็นถึงการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดรถหน่วย กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรคโควิด – 19 ไม่ให้แพร่กระจาย ให้เข้าทุกชุมชน และได้ตะหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของไวรัส COVID – 19 เพื่อเป็นการลดการมารวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตามประกาศของรัฐบาลเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ในฐานะหน่วยงานด้านหลักด้านความมั่นคงฯ และเป็นหน่วยงานบูรณาการ จึงมีแนวคิดจะช่วยเหลือประชาชน เพื่อแจกจ่ายประชาชนให้ได้รับอย่างทั่วถึง และสอบถามสภาพความเป็นอยู่ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เข้าแจกจ่าย ฯ ในพื้นต่าง ๆ

 

2) จากการเข้าสอบถามราษฎรถึงผลกระทบ ทราบว่าสภาพความเป็นอยู่และปัญหาพบว่า ราษฎรมีความลำบากเดือดร้อนอยู่บ้าง บางรายมีปัญหาเรื่องการเดินทาง , การขายลอตเตอรี่ , รายได้ลดลง มีการเข้ามาดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานรัฐ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้มาแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้

 

และมอบหมายให้ ร.ต.ทวีศักดิ์. กงสะเด็น จนท.ปฏิบัติการด้านการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ลิ้นจี่ พันธุ์จักรพรรดิ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรไทย ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 และภัยแล้ง โดยจัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 45 บาท สดจากสวนเกษตรกร ลูกใหญ่ หวานฉ่ำ อร่อย พาณิชย์จังหวัดเลยได้รับไว้จำหน่ายจำนวน 50 ตะกร้า 500 กิโลกรัม มูลค่า 22,500 บาท (1 ตะกร้า 10 กก. ราคา 450 บาท) การกระจายสินค้าในพื้นที่ จังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200522110453258

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *