พม.เสนอบอร์ดเยียวยาฯ จัดงบ 3.8 หมื่นล้าน ช่วยกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม 13 ล้านราย

 

“พม.” เสนอ “บอร์ดเยียวยาโควิด-19” จัดงบ 3.8 หมื่นล้าน อุ้มผู้เปราะบางทางสังคมรวม 13 ล้านคน โดยกำหนดครอบคลุมทั้งกลุ่มนักแสดงลิเก ลำตัด นักกีฬา และนักมวย ด้าน “ปลัดคลัง” ย้ำ กลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์ กลุ่มข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มคนที่ไม่เคยทำงาน และกลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ จะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอน ระบุ ร้านค้าออนไลน์ยังสามารถขายของได้ ส่วนกลุ่มนักศึกษาจบใหม่นั้นต้องการให้หางานทำมากกว่า และปัจจุบันก็ยังมีงานว่างรออยู่อีก 1 แสนตำแหน่งด้วย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลการประชุมร่วมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มปลัด 10 กระทรวง ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแก่กลุ่มประชาชนที่มีความเปราะบางทางสังคม กลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่น กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการกีฬาด้วย โดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะกลับไปทำตัวเลขผู้ได้รับสิทธิเยียวยาเพื่อนำกลับมาเสนอต่อกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนกลางเดือน พ.ค.63

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้เสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่กลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม จำนวน 13 ล้านราย รวมเป็นวงเงิน 3.9 หมื่นล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กลับไปพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มคนที่ตกหล่น เช่น กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต บุคคลล้มละลาย ซึ่งการดูแลคนในกลุ่มนี้จะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส่วนกลุ่มที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนนั้นคือ กลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญที่ยังคงได้รับเงินจากรัฐบาลอยู่แล้ว กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์ รวมถึง ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และนักศึกษาจบใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง ดังนั้น จึงต้องการให้หางานทำมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงการคลัง ยังย้ำว่า ในกลุ่มคนพิการ 2 ล้านรายที่ถือเป็นกลุ่มผู้มีความเปราะบางในสังคมนั้น ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แล้ว 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนผู้สูงอายุอาจจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนจากที่เคยได้รับอยู่ 600 บาทต่อเดือน ขณะที่คนไร้บ้านนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะช่วยหาที่อยู่ให้ ส่วนกลุ่มเด็กเล็กที่ยังต้องกินนมและแม่ยังมีความลำบากในการหาซื้อนมได้นั้น คณะกรรมการเยียวยาฯ จะช่วยหามาตรการดูแลให้ แต่การจ่ายเงินเยียวยาอาจจะไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือนเหมือนกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระและเกษตรกร เนื่องจากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด และไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียรายได้เหมือนกรณีของผู้ที่มีอาชีพอิสระ

ส่วนกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก ลำตัด หมอลำ นั้น กระทรวงวัฒนธรรมจะกลับไปรวบรวมจำนวนผู้ตกหล่นความช่วยเหลือในกลุ่มนี้อีกครั้ง เช่นเดียวกับกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการกีฬา เช่น นักมวย นักกีฬา ที่ต้องหยุดทำงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล โดยคนทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลือเท่ากับผู้ที่มีอาชีพอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะกลับไปตรวจสอบอีกครั้งว่าคนกลุ่มดังกล่าวเคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท จากกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ ถ้าหากพบว่ายังไม่เคยเข้าลงทะเบียน กระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะจ่ายเยียวยาเพิ่ม

นายประสงค์ ย้ำว่า ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มคนดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ แม้กลุ่มผู้ที่เปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ รัฐบาลจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือไปแล้วก็ตาม แต่ความช่วยเหลือที่ให้ไปนั้นยังไม่เพียงพอ ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดูแลเพิ่มเติม โดยรวมถึงจะพิจารณางบประมาณใหม่อีกด้วย และหากกระทรวงการพัฒนาสัวคมฯ เสนอกลับมาได้เร็ว กระทรวงการคลังก็พร้อมจ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลางได้ทันทีในกลางเดือน พ.ค. เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีบางส่วนที่เคยขึ้นทะเบียนและภาครัฐเคยให้การดูแลมาแล้วก่อนหน้า

ปลัดกระทรวงการคลัง ยังย้ำด้วยว่า การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ครอบคลุมยังกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมและกลุ่มที่ตกหล่น จะทำให้รัฐบาลสามารถดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้จนครบทุกคนแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้เคยออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยดูแลกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านราย กลุ่มแรงงานอิสระที่อยู่นอกระบบประกันสังคม 16 ล้านราย กลุ่มเกษตรกร 10 ล้านราย และกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอีก 2 ล้านราย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000045813

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *