สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

logomain

 

นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID -19) หลายมาตรการ อาทิ

 

มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ โดยช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ครอบครัวละ 2,000 บาท

 

มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียวผ่านบัญชีธนาคารของคนพิการโดยตรงที่ลงทะเบียนผ่านเว็ปไชต์ ww.dep.go.th (เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) นอกจากนี้ยังได้พักชำระหนี้เงินกู้กองทุนคนพิการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ส่วนผู้กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ (กรณีพิเศษ) วงเงินไม่เกินคนละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 2 ปี โดยปลอดชำระหนี้ในปีแรก สามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ ww.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุ โดยการผ่อนเวลาชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันแสดงเจตจำนงขอผ่อนเวลาชำระหนี้ที่ สนง.ผมจ.ระยอง 2 ช่องทาง คือ ติดต่อด้วยด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเด็กนั้น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดที่พักพิงชั่วคราวแก่เด็กที่ผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรืออยู่ในระหว่างกักตัว 14 วัน หรือได้รับผลกระทบฯ ทำให้ไม่สามารถอุปการะดูแลเด็กได้

 

ขณะที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองได้มีมาตรการช่วยเหลือคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง โดยจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  สถานธนานุเคราะห์ที่ 28 ระยอง และสถานธนานุเคราะห์ที่ 35 ปลวกแดง ได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บริการของสถานธนานุเคราะห์ โดยการลดดอกเบี้ยรับจำนำในอัตรา 0.125% ต่อเดือน ในวงเงินรับจำนำไม่เกิน 15,000 บาท

 

สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 และขยายอายุตั๋วจำนำจากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมถึงวับที่ 31 มีนาคม 2563 พร้อมฟรีดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200427170753513

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *