จังหวัดสมุทรสงครามบูรณาการกับคณะสงฆ์เตรียมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

logomain

 

วันนี้ (24 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) พระภาวนาวิสิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้งสามอำเภอเข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าวาระการประชุม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำกราบพระรัตนตรัยและสวดมนต์ และกล่าวว่า สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 มีไปทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน สมเด็จพระสังฆราช จึงมีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดตั้งเป็นโรงทาน

 

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแออัด ทางคณะสงฆ์เห็นว่าทางวัดจะต้องบูรณาการกับทางจังหวัดเพื่อให้การจัดตั้งโรงทาน ได้เข้าถึงผู้ที่ประสบผลกระทบอย่างแท้จริง และไม่ขัดต่อกฎของกระทรวงสาธารณสุข นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีสถานการณ์ไวรัสโควอด-19 ระบาด ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งคณะสงฆ์ ได้มาร่วมบริจาคสิ่งของกันมากมาย ทั้งอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก อุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม ซึ่งทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 37 หน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบตำบลในพื้นที่และจัดนำสิ่งที่มีผู้บริจาคมายังศูนย์โควิค-19 นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เป็นครอบครัวยากไร้ ครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวคนพิการ ด้อยโอกาสถึงที่พัก โดยใช้ฐานข้อมูลจาก จปฐ. จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ก็ได้นำไปแจกจ่ายด้วย

 

ทั้งนี้ อาจจะไม่ทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบกับสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริให้วัดจัดตั้งโรงทานขึ้นมานับเป็นสิ่งที่ โดยจะมีการสำรวจวัดที่มีความพร้อมในเขตรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ทั้งสามอำเภอ และกำหนดจัดตั้งโรงทานขึ้นเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง หรือวัดจะมีอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแล้วแต่ความพร้อม โดยกำหนดระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า “หนึ่งโรงทาน วัดร่วมใจต้ายภัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสงคราม” สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องจากอยู่ในช่วงของสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200424171351662

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *