จ.ยโสธร มอบบ้าน ตามโครงการร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน

logomain

 

วันนี้ 24 เมษายน 2563 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายแสวง อาษาสิงห์ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรและคณะ ลงพื้นที่ตำบลเชียงเพ็งและตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อมอบป้ายบ้านและเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบอุทกภัยใน ปี 2562 ที่ผ่านมา ตามโครงการร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานจากพายุโพดุลและคากิ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายได้แก่มูลนิธิสยามกัมมาจล  บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดูโฮม จำกัด เพื่อให้ทุนในการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมาะสมและปลอดภัย โดยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบอุทกภัยและได้รับการช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าวฯทั้ง 54 หลัง

 

สำหรับการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลของกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบอุทกภัยและได้รับการช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าวฯ โดยจังหวัดยโสธรมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานจากพายุโพดุลและคากิ ในปี 2562 ที่ผ่านมา 7 อำเภอ จำนวน 54 หลัง ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 20 หลัง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 12 หลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ 2 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ 5 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน 1 หลัง อำเภอเลิงนกทา 13 หลังประกอบด้วย เทศบาลตำบลสามแยก 4 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 3 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 6 หลัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว 8 หลังประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 5 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 1 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่ 1 หลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ 1 หลัง  อำเภอป่าติ้ว 6 หลัง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก 1 หลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 5 หลัง  อำเภอค้อวังจำนวน 5 หลังประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 5 หลัง  อำเภอกุดชุมจำนวน 1 หลังประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 1 หลังและอำเภอไทยเจริญ 1 หลัง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ 1 หลัง

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200424123314455

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *