ประเภทงานที่คนพิการ (ก็) ทำได้ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ตลอดระยะเวลาที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมทำงานกับคนพิการ ประโยคคำถามฮอตฮิตติดลมบน
“คนพิการทำอะไรได้บ้าง?” วันนี้พวกเราอยากจะเล่าสู่กันฟังด้วยความภาคภูมิใจ 7 ตัวอย่างอาชีพที่
คนพิการทำได้ ทำกันมาแล้ว ซึ่งงานที่คนพิการทำ ไม่ได้ตอบโจทย์แค่การมีอาชีพ มีรายได้ แต่เป็นงานที่เกิดประโยชน์กับสังคมด้วย พูดแล้วจะหาว่าอวย ไปดูกันเองให้จุกๆไปเลยจ้าา

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

คุณครู

.
อันที่จริงพวกเราน่าจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆว่าคนพิการก็เป็นครูได้ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางสายอย่าง ครูไอซ์-ดำเกิง มุ่งธัญญา ที่นอกจากจะเป็นครูประจำแล้วยังมีดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือคนพิการทางสติปัญญาอย่างครูเชาว์-เชาวลิต สาดสมัย ครูอาสาศูนย์สร้างโอกาสสะพานพระราม 8 จนมีชื่อเสี่ยงว่าเป็นฮีโร่ของเด็กเร่ร่อน หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มูลนิธิฯพูดถึงบ่อยๆ ครูมณ – พัชรมณฑ์ เสวะนา ครูที่ไม่มีแขนทั้งสองข้าง แต่ใช้สองขาสร้างเด็กๆในชุมชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและตรีทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ นับเป็นความฝันที่คนธรรมดาหลายคนก็ยังไปไม่ถึง ยังมีคนพิการอีกหลายคนที่พร้อมจะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม

.

ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=E2yB7R8TBEQ&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=1

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข

.

เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญไม่ใช่เล่น เพราะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล เพราะในแต่ละวันนั้นผู้มารับบริการทางการแพทย์นั้นมีมากมาย ในขณะที่บุคลากรทางสาธารณสุขนั้นมีจำกัด การรับบทบาทนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเหมือนกัน เช่น คุณสมจิต เผ่ากันทะ จากจังหวัดพะเยา ได้ทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานทั่วไปโดยเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นหลัก เป็นรูปแบบงานที่น่าชื่นชม จะมีคนพิการสักกี่คนที่ได้ทำงานข้าง ๆ หมอฟัน หรือคนพิการบางคนก็จะได้รับงานที่รับผิดชอบ เช่น การถ่ายเอกสาร การคัดกรองคนไข้ การทำความสะอาด ซึ่งการที่ได้คนพิการมาทำงานในด้านนี้ ช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=wi9O5fRRz6o&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=2

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

 

งานด้านเกษตรกรรม

.

เป็นงานที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสามารถมีส่วนร่วมกันได้หลาย ๆ ฝ่าย ทั้งคนพิการหรือคนทั่วไป โดยเน้นการเพาะปลูกพืชที่ดูแลง่าย และสามารถนำไปใช้งานได้กันอย่างแพร่หลาย โดยที่คนพิการจะต้องดูแลและเก็บเกี่ยวเองได้ง่าย เช่น View Share Farm ที่เป็นฟาร์มที่เกิดขึ้นเพื่อคนพิการ ในการปลูกข่าเหลืองกันเพื่อจำหน่ายในตอนแรก แต่ก็ต้องประสบปัญหากับการที่ข่าเสียหายจากการติดโรค ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาปลูกพืชผสมผสานแทน ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้และดอกดาวเรือง

.

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=yrK1tx6NwRg&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=4

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

 

การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

.

โดยเรียนรู้ศักยภาพที่ตัวเอง(ก็)ทำได้ อย่างเช่น การปลูกผักของคนตาบอด การเป็นพนักงานต้อนรับของผู้พิการด้านสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนน่าทึ่งและเป็นการก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง เช่น มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินท์ จ. เชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งพัฒนาผู้พิการทางด้านสติปัญญา ซึ่งนอกจากพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อความสุขของคนรอบข้างอีกด้วย

.

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=DR_viZ-Yz6Q&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=6

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

งานประสานสิทธิ

.
การก่อตั้งศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้บริการและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการให้คำปรึกษาโดย “อาศัยความเข้าใจ และดำรงชีวิตแบบเพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการทำงานเพื่อคนพิการโดยคนพิการ โดยหวังให้คนพิการสามารถกลับคืนสู่สังคมได้

.

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=XSnsmSpHS0I&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=9

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

งานบริการ

.

ที่สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การกิจกรรมและดนตรี ยกตัวอย่างกลุ่มคนพิการทางสายตาที่รวมกลุ่มกันจัดตั้ง กลุ่มหมอนวดตาบอด ที่ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็น แต่ประสาทสัมผัสนั้นเป็นเลิศ อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนที่ยาวนาน แต่เมื่อได้ใบประกอบโรคศิลป์มาก็คงนับว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่า หรือว่าจะเป็นงานทางด้านดนตรีก็เป็นอะไรที่กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือ ศิลปินกลุ่ม ถ้าใจรักแล้วล่ะก็ ไม่ว่าอะไรก็คงไม่ใช่ปัญหา

.

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=GQBwb2bR_5M&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=5

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ

.
Respite care ศูนย์รับฝากลูก(ชั่วคราว)ระหว่างกลุ่มแม่ ๆ ที่มีลูกพิการทางสติปัญญา เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของบรรดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ที่ส่วนมากจะเป็นผู้เป็นแม่ การต้องอยู่กับลูกพิการทางสติปัญญาตลอด 24 ชั่วโมงนั้นก่อให้เกิดความเครียดสะสม และนำมาซึ่งปัญหาทางจิตต่าง ๆ ตามมา กลุ่มดังกล่าวจึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เหล่าคุณแม่ได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัว อาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ร่วม โดยยึดหลักที่ว่า “เราดูแลลูกเราดี เราก็ดูแลลูกคนอื่นดี”
กลุ่ม ABLE เป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา โดยจะผลิตเปลเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาศัยวัตถุดิบและเครื่องจักร รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานผู้ปกครอง

.

ชมคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=4uAXoejGjqc&list=PLwffPXXUDsmFIEFK7UqDyw0AyKN68vOtd&index=8

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.facebook.com/pg/konpikanthai/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *