ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

เว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเลิกสมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังมีการขีดชื่อสมาคมออกจากระบบทะเบียน

วันนี้ (18 ม.ค. 61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่องการเลิกสมาคมการค้า โดยมีข้อความระบุว่า ประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 42/2560 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า

ด้วยสมาคมการค้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้แจ้งเลิกสมาคมการค้า เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกและนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดอ่างทอง ได้ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมทั้งขีดชื่อสมาคมการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 1 สมาคม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

ใบอนุญาตเลขที่ 8/2553 ทะเบียนเลขที่ 0159553000087 ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ชื่อ สมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สํารวย แดงด้วง

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนกลางสมาคมการค้า

นอกจากนี้ยังได้ประกาศเลิกสมาคมการค้าอีก 2 ราย ได้แก่ ประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 43/2560 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า

ด้วยสมาคมการค้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้แจ้งเลิกสมาคมการค้า เนื่องจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญลงมติให้เลิกและนายทะเบียน สมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมทั้งขีดชื่อสมาคมการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จํานวน 2 สมาคม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

  1. ใบอนุญาตเลขที่ 1/2539 ทะเบียนเลขที่ 0109539000024 ออกให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2539

ชื่อ สมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

  1. ใบอนุญาตเลขที่ 12/2555 ทะเบียนเลขที่ 0109555000122 ออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555

ชื่อ สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สํารวย แดงด้วง

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทะเบียนกลางสมาคมการค้า

ขอบคุณ http://www.banmuang.co.th/news/region/100608

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *