จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม “สภาเด็กและเยาวชนห่วงใยผู้สูงอายุอุทัยธานี” นำทีมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

logomain

 

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดกิจกรรม “สภาเด็กและเยาวชนห่วงใยผู้สูงอายุอุทัยธานี” เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ในพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ ภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วประเทศ และในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ส่งผลกระทบแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากนั้นลงพื้นที่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบหน้ากากอนามัย ผลไม้ และทำความสะอาดบ้านให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ไดแก่ นางหุ่น ธูปชัย อายุ 91 ปี , นางสำราญ ศรชัย อายุ 73 ปี และนายทรง แก้ววิเชียร อายุ 82 ปี ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200413144930135

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *