ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และ หน้าจอ

 

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ร่วมประชุมทางไกลด้วย ที่ประชุม รับทราบ มาตรการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ Covid-19 ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่

(๑) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ คนละ ๑,๐๐๐บาท

(๒) การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส าหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือนจำนวน ๑๓๔,๔๙๗ ราย

(๓) การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อการ ประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤต (COVID-19) คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพในภาวะวิกฤต (COVID-19) ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ปลอดชำระหนี้ในปีแรก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๔) การทบทวนเพิ่มเบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาทให้กับ ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอจากที่ประชุม อีกหลายประการ เช่น

๑.การจัดเวชภัณฑ์คนพิการ เช่น หน้ากาก ยา เจล เครื่องวัดไข้ เป็นต้น
๒.การเสนอให้ทำประกันภัยโควิด แก่คนพิการในอัตราพิเศษ
๓.การสนับสนุนโครงการอาชีพอิสระในบ้าน เช่นการทำเจล การทำหน้ากาก หรืออื่นๆ
๔.การจัดอบรมอาชีพในระบบออนไลน์
๕.ความร่วมมือกับองค์กรคนพิการ หรือศูนย์บริการคนพิการ ในการสื่อสารกับสมาชิกแต่ละองค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษาออนไลน์และการปรับโครงการขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
๖.การประสานกับบริษัทต่างๆให้คนพิการ ทำงานที่บ้าน
๗.การประสานให้บริษัทที่จัดส่งอาหาร สินค้า ตามบ้าน คิดราคาพิเศษแก่คนพิการ
๘.การจัดเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ครอบครัวที่จำเป็น
๙.การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานในบ้านสำหรับคนพิการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.facebook.com/pg/สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม-ไทย-1510027359109344/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *