เปิดแผนยุทธศาสตร์ พก. ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันนี้ ( 9 เมษายน ) เฟสบุ๊ก สมาคมคนพิการ แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสาร “แผนการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นกรอบทิศทางการทำงานในการบริหารจัดการของ พก. โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลักๆ คือ

 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรการป้องกัน ลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 : ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เช่น ประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอาสาสมัคร จัดเตรียมชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ

 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการและบูรณาการการดำเนินงานในสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น บูรณาการความร่วมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  จัดระบบสื่อสารเพื่อการแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน คัดกรองและเคลื่อนย้ายคนพิการที่มีความเสี่ยง การบริหารและการสนับสนุนศูนย์กักกันโรค และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ช่วงหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป เช่น จัดทำข้อมูลการฟื้นฟูเยียวยา สำรวจปัญหาและความต้องการของคนพิการ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและความช่วยเหลือ รวมถึง ซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ เป็นต้น

อ่าน แผนการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/16Zoto2K_pfLqPos3MiSc8z9o9Xjcqq8v?usp=sharing

ขอขอบคุณ  https://thisable.me/content/2020/04/611

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *