ศอ.บต.ประชุมหารือการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ภายใต้แผนงาน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ จชต.

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ภายใต้แผนงาน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใน จชต. โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID – 19 ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการสรุปสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ภายใต้แผนงาน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ จชต. ถึงกลไกสภาสันติสุขตำบล แผนงานโครงการ แนวทางบูรณาการรวมถึงขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

 

ด้าน นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้สรุปถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ว่า ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการไวรัสโควิด -19 เมื่อมีผู้คนเข้าเมือง จะต้องกักตัว 14 วันก่อน เมื่อพบว่ามีอาการไข้ให้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของแพทย์ และในส่วนของการขับเคลื่อนศูนย์ฯ นั้น ได้ร่วมกับหลายส่วนราชการ แพทย์สาธารณสุข ส่วนท้องถิ่น และอีกหลายส่วนที่เข้ามาขับเคลื่อน โดยเฉพาะหน่วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ทาง ศอ.บต.ได้เร่งหารือ เพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

 

นอกจากนี้ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ว่า เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วม มี 2 ส่วน ตำบลนำร่อง จำนวน 282 และตำบลต้นแบบ อำเภอละ 1 ตำบล ใน 3 จชต. และ 4 อำเภอของสงขลา งบประมาณที่จะลงในพื้นที่ได้ผ่าน มติ ครม. ให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโดยเน้นการบริหารจัดการโดยสภาสันติสุขตำบล ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ได้กำหนดออกโครงสร้างอำนาจหน้าที่การทำงาน รวมทั้งในมิติของการดำเนินงานต้องเป็นไปตามแผนของตำบล โดยความเห็นชอบของสภาสันติสุขตำบล ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการดำเนินการดังกล่าว

 

4-1.jpg

 

ในการนี้ นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. กล่าวว่า สำหรับแนวทางที่จะเข้ามาเติมเต็มตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี 3 มิติตามที่เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ให้ไว้ คือ ความมั่นคงทางกายภาพ เป็นการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในตำบล ความมั่นคงทางสังคม เป็นส่วนแรกที่ต้องดำเนินการเรื่องโควิด-19 การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กกำพร้า ) ซึ่งจะต้องเสริมสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ให้เข้มแข็งเพื่อที่จะสนับสนุนแผนงานของตำบล ที่จะเกี่ยวข้องกับการบรรเทาในส่วนของโรคโควิด -19 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องอุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤตได้

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เร็วที่สุด โดยผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นให้ผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเร็ว

 

2-1.jpg

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200402233643834

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *