จังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

logomain

 

จังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

 

ที่ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ  เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านพระวรธรรมคติ ของสมเด็จพระสังฆราช และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิย์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการประชาชน ด้วยความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และสร้างความสุขให้กับประชาชน

 

หลังจากนั้น ประกอบพิธี ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กในชนบท ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน พิการ หรือด้อยโอกาส โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 นเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 189,343 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200331111417522

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *