สวนความสุขของครอบครัว กระตุ้นการเรียนรู้เด็กพิการตำบลชะเมา

สวนความสุขของครอบครัวกระตุ้นการเรียนรู้เด็กพิการตำบลชะเมา (คุณพิธา แสงมณี)

สวนความสุขของครอบครัวกระตุ้นการเรียนรู้เด็กพิการตำบลชะเมา (คุณพิธา แสงมณี)โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โพสต์โดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020

 

สวนความสุขของครอบครัวกระตุ้นการเรียนรู้เด็กพิการตำบลชะเมา โดยคุณพิธา แสงมณี

โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/pg/tel025392916/posts/?ref=page_internal

 115 total views,  1 views today