เรียกร้องสิทธิป้องกันการพิการแต่กำเนิด

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 1 และนางสาวมาลี แซ่หว้า หัวหน้างานศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะผู้พิการแต่กำเนิดกว่า 10 คน ที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด (หรือวิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพื่อให้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์รับประทาน เพื่อลดอัตราการเกิดความพิการแต่กำเนิด โดยหากผู้วางแผนตั้งครรภ์รับประทานวิตามินดังกล่าวก่อนการตั้งครรภ์ 3 เดือน จนถึงหลังตั้งครรภ์ 3 เดือน จะสามารถลดความพิการแต่กำเนิดได้ถึง ร้อยละ 20 ถึง 70 แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีการผลิตวิตามินดังกล่าวเองในประเทศไทย ทำให้อัตราการพิการแต่กำเนิดมากถึงปีละกว่า 30,000 คน (เฉลี่ยวันละ 80 คน)
สโมสรซอนต้า และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมผลักดันให้มีการผลิตวิตามินดังกล่าวในประเทศไทย โดยขอเสนอ ดังนี้
1. ขอให้องค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) บรรจุขวดละ 200 เม็ด เพื่อสะดวกในการพกพา ราคาประมาณ 60 บาท รับประทานวันละ 1 เม็ด ได้นาน 6 เดือน
2. ขอให้สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขระเบียบการจดทะเบียนอาหารเสริม ปี พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้มีข้อความว่า “สตรีมีครรภ์และเด็กห้ามรับประทาน” ในอาหารเสริมทุกชนิด ให้ยกเว้นเฉพาะวิตามินโฟลิกแอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ยังถือว่าเป็นอาหารเสริม
อย่างไรก็ตาม ด้าน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเชิญกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวกับ หารือเพื่อผลักดันผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) บรรจุขวดละ 200 เม็ด เพื่อสะดวกในการพกพา ราคาประมาณ 60 บาท ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *