การถ่ายทอดสด อบรมการฝึก moderator note taker และบันทึกประเด็นการประชุม minute taker เพื่อให้บัณฑิตพิการในโครงการจ้างงานกระแสหลัก

เริ่มแล้ว!!ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด อบรมการฝึก moderator note taker และบันทึกประเด็นการประชุม minute taker เพื่อให้บัณฑิตพิการในโครงการจ้างงานกระแสหลัก (Inclusive Workplace) วิทยากรคุณสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักวิชาการอิสระและนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ ณ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

โพสต์โดย คนพิการต้องมีงานทำ – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เมื่อ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2020

 

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด อบรมการฝึก moderator note taker และบันทึกประเด็นการประชุม minute taker เพื่อให้บัณฑิตพิการในโครงการจ้างงานกระแสหลัก (Inclusive Workplace) โดยวิทยากรคุณสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักวิชาการอิสระและนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ให้เกียรติมาบรรยาย ณ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/pg/konpikanthai/posts/?ref=page_internal

 88 total views,  2 views today