วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย จัดกิจกรรมมหาไถ่วิชาการ( NRCT AWARD )

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย จัดกิจกรรมมหาไถ่วิชาการ( NRCT AWARD ) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ตามศักยภาพ ความถนัดความสนใจของตน ซึ่งมีการแข่งขันดังรายการต่อไปนี้

1. การแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2.การแข่งขันการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
3.การแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์
4.การแข่งขันทักษะการพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.การแข่งขันการออกแบบโลโก้บนบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Photoshop
6.การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย
7.การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
8.การแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์
9.การแข่งขันร้องเพลง

จากการแข่งขันรายการต่างๆ ทำให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
ในการพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองมากขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.nrtc.ac.th/nrtc/event/1583586054

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *