สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)เตรียมจัดสมัชขาเครือข่ายผู้ปกครอง 12-15 มีนาคม 2563

#National Assembly on autismสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)เตรียมจัดสมัชขาเครือข่ายผู้ปกครอง 12-15 มีนาคม 2563 นับเป็นการรวมพลังความคิดของผู้แทนชมรมผู้ปกครองออทิสติกทั่วประเทศ ประจำปี มติสมัชชาจะนำมากำหนดทิศทางการนำเสนอนโยบายใหม่ เช่น นโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรวมทุกระดับ การศึกษาทางเลือก การจ้างงาน และบ้านพิทักษ์ พร้อมจัดทำข้อเสนอ ร่วมกับสภาคนิการอีก ๑๐ ข้อ รอบแรกนำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี 12 มีค 2563 รอบสอง เสนอ ต่อรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

โพสต์โดย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

#National Assembly on autism

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
เตรียมจัดสมัชขาเครือข่ายผู้ปกครอง 12-15 มีนาคม 2563
นับเป็นการรวมพลังความคิดของผู้แทนชมรมผู้ปกครองออทิสติกทั่วประเทศ ประจำปี
มติสมัชชาจะนำมากำหนดทิศทางการนำเสนอนโยบายใหม่ เช่น นโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรวมทุกระดับ การศึกษาทางเลือก การจ้างงาน และบ้านพิทักษ์ พร้อมจัดทำข้อเสนอ ร่วมกับสภาคนิการอีก 10 ข้อ รอบแรกนำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี 12 มีค 2563 รอบสอง เสนอ ต่อรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณ

https://www.facebook.com/pg/Autistic-Thai-มูลนิธิออทิสติกไทย-1366016403473251/posts/?ref=page_internal

 124 total views,  1 views today