จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

logomain

 

จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันนี้ (5 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางปาณิสรา รักพงษ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

 

โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ การจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และการแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยกำหนดให้สถานประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างที่มิใช่คนพิการตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้รับคนพิการเข้าทำงาน 1 คน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการสร้างโอกาสให้คนพิการที่มีศักยภาพและต้องการประกอบอาชีพ ได้มีงานทำอย่างเสมอภาคกับบุคคลอื่นในสังคม ประการสำคัญการมีงานในสถานประกอบการจะทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการแรงงานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นที่เป็นแรงงาน โดยได้รับสิทธิในระบบประกันตนในระบบประกันสังคมสิทธิการพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงาน ปัจจุบัน ทราบว่าสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจากสถิติการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีปี 2562

 

ดังนั้น การประชุมในวันนี้จะเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ที่มีลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทำงานตั้งแต่ 100 คน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และหากไม่เข้าใจประเด็นใดๆ ก็ขอให้ใช้เวทีที่ในการแลกเปลี่ยน สอบถาม ให้มีความเข้าใจชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อ ๆ ไป จะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ในการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น”พลัง”

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200305145017360

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *