เชิดชูหญิงไทย วันสตรีสากล

วันสตรีสากล – 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ปีนี้ประเทศไทยจัดงาน “วันสตรีสากล” ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 4 มีนาคม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง โดย น.ส.วิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เกิดจากข้อเรียกร้องของผู้หญิงเมื่อนานมาแล้ว ระบุว่าผู้หญิงจะต้องได้รับความเท่าเทียมกันในหลักการสามแปดคือ ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน 8 ชั่วโมง เพราะเมื่อก่อนมีการบังคับสตรีใช้แรงงานมากกว่า 8 ชั่วโมง, การพักผ่อนหย่อนใจ 8 ชั่วโมง และพัฒนาตนเอง 8 ชั่วโมง เน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง เป็นข้อเรียกร้องของสตรีที่สำเร็จมาแล้วเมื่อร้อยกว่าปีก่อน

 

วันสตรีสากล

 

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาลโดยกระทรวง พม. จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสถานภาพสตรีในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับหลักสากล ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ทั้งการสนับสนุนจัดกิจกรรมในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างกำลังใจแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น

 

“งานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด 25 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง : เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน ได้แก่ บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค” น.ส.วิจิตากล่าว

 

วันสตรีสากล

 

ก่อนกล่าวต่อว่ากิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย 1. การกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “25 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง : เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 15 สาขา รวม 46 รางวัล อาทิ น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ผู้แทนสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทยุวสตรีพิการดีเด่น, ซินดี้ สิรินยา บิชอฟ สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อโซเชี่ยลมีเดีย 3. การนำเสนอวีดิทัศน์ และ 4. นิทรรศการวิชาการประวัติความเป็นมาวันสตรีสากล การประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น และผลงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานภาพสตรี

 

วันสตรีสากล

 

น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ยุวสตรีพิการดีเด่น กล่าวว่า “ธันย์รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ ในฐานะคนพิการคนหนึ่งจะชายหรือหญิงก็คิดว่าเราเท่าเทียมกัน และในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอยากให้ทราบว่าเราไม่ได้มีเพียงผู้หญิงปกติเท่านั้น แต่ยังมีคนพิการในสังคมที่ประกอบอาชีพได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้ เมื่อได้รางวัลนี้ธันย์คิดว่าเราสามารถนำไปต่อยอด พัฒนาตนเอง ต่อได้ การที่ผู้หญิงที่เป็นคนพิการก้าวออกมายืน ในสังคมได้ เปลี่ยนแปลงสังคม ต่อให้เรามีความบกพร่องทางร่างกายเราก็ทำประโยชน์ต่อสังคมได้”

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3667450

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *