ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2563

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/pg/dep.go.th/posts/?ref=page_internal

 102 total views,  1 views today