“สิทธิคนพิการทางการศึกษา”

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

👩‍🎓 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงปริญญาตรี พร้อมได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา

 

👩‍🎓👩‍🎓 ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

 

👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อจัดซื้อจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยี สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

 

👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสม

 

👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓 สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฏหมาย

 

💻💻สามารถคลิ๊ก อ่านสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติมได้ที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 (กฎหมายคนพิการ)

 

http://dep.go.th/?q=th/node/446
http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu35.pdf
#ASEANEMP #EDUCATIONRIGHTS #MASTERPLAN

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/pg/ASEAN-Enabling-Master-Plan-การทำสิทธิ์คนพิการไทยให้เป็นจริง-450714572139654/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *