การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนครสวรรค์

87974171.jpg

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

 

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เชิญผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 180 คน เข้าร่วมโครงการ

 

นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2564 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ รวมถึงการให้โอกาสให้กำลังใจแก่คนพิการ ดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาคเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 และประกาศใช้เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 พร้อมกับมีการทบทวนแผนเป็นระยะ สำหรับครั้งนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสนอข้อชี้แนะความคิดเห็นโดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

 

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ขอให้ผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะให้กว้างขวางหลากหลายครอบคลุม และขอให้ทีมวิทยากรเก็บข้อมูลรายละเอียดทุกข้อคิดเห็น ทุกคำเสนอแนะไว้ทั้งหมดและนำไปประมวลผลเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์กับผู้พิการอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200227145406504

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *