พมจ.ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564

300446.jpg

 

วานนี้ 26 ก.พ. 63 นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 (ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง

 

จังหวัดตรัง มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส เกียรติ กำลังใจแก่คนพิการ ดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งเสริมความเสมอภาคเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 (ประจำปีงบประมาณ 2562) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย รวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เกิดการประสานและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

300444.jpg

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200226193635255

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *