ยโสธรเตรียมความพร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

 

ยโสธรเตรียมความพร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และการใช้บริการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมทั้งทำความเข้าใจผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน

 

 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติและการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจาก อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอทรายมูล และอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเราได้วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดยโสธรมาให้ความเรื่องการแจ้งการเตือนและการขอความช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง นอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้ให้ความรู้การบำบัดรักษา และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยของคนพิการ นอกจากนั้นแล้วยังได้ให้ความรู้การกู้ยืมหรือการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อที่จะได้เข้าใจระเบียบกฏหมายและจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จะทำให้ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://siamrath.co.th/n/135111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *