ยโสธรเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ยโสธรเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

 

ยโสธรเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติและชี้แจงผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสมาชิกกองทุนฯผู้ดูแลคนพิการและคนพิการ ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการปฏิบัติในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพียง

นางวาสนา ทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติและชี้แจงผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ภัยต่างๆให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการครอบครัวตลอดจนชุมชนเพื่อให้ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับทราบข้อผูกพันของสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จึงจัดประชุมชี้แจงให้กับสมาชิกกองทุนฯ ตลอดจนผู้ดูแลคนพิการและคนพิการ ได้รับทราบและเข้าใจ โดยมี สมาชิกกองทุนฯผู้ดูแลคนพิการตลอดจนคนพิการในพื้นที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

 

 

ขอขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/134070

และ  http://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020663&currentpage=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *