กฤษนะทัวร์ยกล้อพาทัวร์สวนลอยฟ้า Garden in the Sky ที่สวนนงนุชพัทยา

กฤษนะทัวร์ยกล้อ นำเสนอ Thailand Friendly Design & Tourism for All
พาทัวร์สวนลอยฟ้า Garden in the Sky ที่สวนนงนุชพัทยา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เที่ยวได้ทั้งปี มากี่ทีก็ไม่มีเบื่อ

 

กฤษนะทัวร์ยกล้อ นำเสนอ Thailand Friendly Design & Tourism for All พาทัวร์สวนลอยฟ้า Garden in the Sky ที่สวนนงนุชพัทยา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เที่ยวได้ทั้งปี มากี่ทีก็ไม่มีเบื่อ

โพสต์โดย Friendly Design เมื่อ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020

 

FD Talk กับ CEO สวนนงนุชพัทยา "กัมพล ตันสัจจา" ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และการพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) พร้อมรับการแข่งขันในเวทีโลก ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด สวนนงนุชพัทยาได้ขยายโครงการจัดทำโรงแรมและรีสอร์ทที่พักสำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยเก๋า เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก

โพสต์โดย Friendly Design เมื่อ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020

 

 

FD Talk กับ CEO สวนนงนุชพัทยา “กัมพล ตันสัจจา” ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และการพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) พร้อมรับการแข่งขันในเวทีโลก ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุด สวนนงนุชพัทยาได้ขยายโครงการจัดทำโรงแรมและรีสอร์ทที่พักสำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยเก๋า เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/krisana.lalai

 159 total views,  1 views today