สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 พัฒนาศักยภาพคนพิการ

IMG_0010.JPG

 

วานนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปส์พลาซ่า พะเยา นายชนก มากพันธ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ : การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบาย และมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนพิการ อีกทั้งส่งเสริมความเป็นธรรมเสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลองค์กร หน่วยงาน ในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม และเพื่อส่งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ เครือข่ายด้านคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 600 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

IMG_0032.JPG

 

 

นายสำเร็จ อินต๊ะสาร ประธานชมรมคนพิการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลโดยในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน” ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตระหนักว่า ความพิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ , การมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ , การแสดงร้องเพลง , การจับฉลากของขวัญ/ของรางวัลสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ , การจัดบูธนิทรรศการ , การสาธิตและฝึกอาชีพต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และองค์กรคนพิการ , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพคนพิการและสินค้าราคาถูก

 

IMG_0015.JPG

 

IMG_0004.JPG

 

IMG_0048.JPG

 

 

 

IMG_0027.JPG

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200217153538308

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *