สถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ

Post Title

 

สถานพยาบาลรัฐบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทุกแห่ง

 

สถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ ได้แก่

(๑) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

(๒) โรงพยาบาลกรุงธน ๒ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

(๓) โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

(๔) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(๕) โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(๖) โรงพยาบาลเมืองเพชร – ธนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

(๗) โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

(๘) โรงพยาบาลปิยะมินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

(๙) โรงพยาบาลเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(๑๐) โรงพยาบาลโสธราเวช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๑) โรงพยาบาลเอกชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(๑๒) โรงพยาบาลซานคามิลโล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

(๑๓) โรงพยาบาลศุภมิตร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(๑๔) โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(๑๕) โรงพยาบาลเมืองเพชร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(๑๖) โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(๑๗) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(๑๘) โรงพยาบาลเขลางค์นคร–ราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(๑๙) โรงพยาบาลแพร่ – ราม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๒๐) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

(๒๑) โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

(๒๒) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหาคร

(๒๓) โรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

(๒๔) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒๕) โรงพยาบาลกรุงเทพ – พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(๒๖) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(๒๗) โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

(๒๘) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(๒๙) โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

(๓๐) โรงพยาบาล ป.แพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(๓๑) โรงพยาบาลกรุงเทพ – ราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(๓๒) โรงพยาบาลกรุงเทพ – ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๓๓) โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๓๔) โรงพยาบาลปิยรักษ์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(๓๕) โรงพยาบาลพิสัยเวช อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

(๓๖) โรงพยาบาลพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

(๓๗) โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จังหวัดเชียงใหม่

(๓๘) โรงพยาบาลมนารมย์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

(๓๙) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร

(๔๐) โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่

(๔๑) โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

(๔๒) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผยแพร่เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

http://202.151.176.107:8080/public/benefits.do?cmd=goView&id=5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *