ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

เบี้ยผู้สูงอายุ

 

กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดทำฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลจากกรมการปกครอง

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้

เดือน/ปี    วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
ม.ค. 2563    ศุกร์ที่ 10 ม.ค.63
ก.พ. 2563    ศุกร์ที่ 7 ก.พ.63
มี.ค. 2563    อังคารที่ 10 มี.ค.63
เม.ย. 2563    ศุกร์ที่ 10 เม.ย.63
พ.ค. 2563    ศุกร์ที่ 8 พ.ค.63
มิ.ย. 2563    พุธที่ 10 มิ.ย.63
ก.ค. 2563    ศุกร์ที่ 10 ก.ค.63
ส.ค. 2563    จันทร์ที่ 10 ส.ค.63
ก.ย. 2563    พฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.63
หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://businesstoday.co/economy/08/01/2020/เบี้ยผู้สูงอายุ/

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *