รู้ยัง…ผู้พิการรับสิทธิ์ปรับสภาพที่อยู่อาศัยได้

📣📣สำหรับคนพิการที่ต้องการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสม🏡🔨
📍ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1️⃣ มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2️⃣ อยู่ในที่อาศัยนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ
3️⃣ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
4️⃣ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
5️⃣ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
.
..
✳️หมายเหตุ : กรณีคนพิการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้น ต้องมีหลักฐานการให้ความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอำนาจแทน และในกรณีเป็นบ้านเช่าจะมีหลักฐานให้คนพิการอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ การพิจารณาให้คนพิการได้สิทธิให้คำนึงถึงความลำบาก ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงฐานะและความยากจนของคนพิการเป็นสำคัญ
.
..
📮ผู้สนใจสามารถสอบถามสิทธิได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารจากกรม พก.ได้ที่
– website : www.dep.go.th
– youtube : shorturl.at/imoV5

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/dep.go.th/   และ  https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/833801110419030?__tn__=K-R

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *