“จุรินทร์”สั่งพม.หาแนวทางปลดล็อกช่วยคนพิการ

รองนายกฯ จุรินทร์ เตรียมของขวัญแด่คนพิการ สั่ง พม. หาแนวทางปลดล็อกเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ 7 แสนคน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สังคมเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการมากขึ้น และให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอจากสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น การคมนาคมขนส่งสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป แลพการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้สั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปทำการศึกษาหาแนวทางการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากขึ้น การแก้ปัญหาการหักหัวคิวเมื่อมีการจ้างงานคนพิการ และ หาแนวทางส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คาดว่า จะได้แนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 7 แสนคน ได้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง ทันเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *