ชูคนพิการเข้าถึงสิทธิเวทีโลก-ย้ำเมืองเป็นมิตร

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 ที่สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า ประเทศไทยขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเต็มที่ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิคนพิการให้เป็นจริงและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เพื่อสร้างหลัก ประกันในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ประเทศไทยมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น การเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคซ ซึ่งทำให้สิทธิและโอกาสแก่คนพิการให้สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ เช่น วรรณกรรม ภาพยนตร์ การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการและความคุ้มครองทางสังคม ทำให้จำนวนคนพิการได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขได้

นางธนาภรณ์กล่าวด้วยว่า และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้กำหนดหลักการขับเคลื่อนงาน 2 ประการ คือ 1.การสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการในทุกด้าน และ 2.การเสริมพลังคนพิการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นของคนพิการให้เชื่อในความสามารถและศักยภาพของตนเอง โดยปี 2562 ประเทศไทยจะเร่งขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการเน้นย้ำการบูรณาการประเด็นคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลัก โดยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน ภายใต้แนวคิดเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน.

 

ขอบคุณข้อมูล https://www.thairath.co.th/news/society/1592425

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *