ประชาชนออกมาใช้สะพานลอยติดตั้งลิฟท์

วันที่ 8 พ.ค.62 ที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสุเมธ พลคชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และประชาชนผู้ใช้สะพานลอยติดตั้งลิฟท์ ได้แสงความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจการใช้ลิฟท์เพื่อประโยชน์สาธารณะผ่านทางช่องTMN CABLE TV

 

 311 total views,  1 views today