พัฒนาฝีมือพะเยาลุยมาตรฐานนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย ระดับ 2 ให้หมอนวดพิการ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับ พนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการ สมาชิกกลุ่มนวดสุขภาพคนพิการบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมนวดไทย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า พนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการที่เข้าทดสอบครั้งนี้ ได้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวด ระดับ 1 ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นเพียงผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการของจังหวัดพะเยาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบพนักงานนวดไทย ระดับ 2 กล่าวคือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการเรียนหรืออบรมหลักสูตรนวดไทยจากสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ รวมกันไม่น้อยกว่า 330 ชั่วโมง หลักสูตรที่ผ่านการเรียนหรืออบรมจะต้องประกอบด้วยการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วๆ ไป 10 อาการ มีประสบการณ์นวดเพื่อสุขภาพแก่ผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า 50 ราย และนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วๆ ไปไม่น้อยกว่า 50 ราย นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 หรือ ได้รับคะแนนรวมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีประสบการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการที่สามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ ระดับ 2 จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่างน้อย 10 อาการ ดังนั้น จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในการให้บริการของพนักงานนวดกับผู้รับบริการ โดยเฉพาะผู้พิการ ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม ให้กลับกลายเป็นพลังที่สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างดี สืบเนื่องจากผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 อัตราวันละ 580 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.ryt9.com/s/prg/2947498

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *