กลุ่มเซ็นทรัล ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม พร้อมยกระดับสวนลุมพินี ให้เป็นจุดนัดพบสำหรับคนรักสุขภาพและคนทุกเพศวัยอย่างครบวงจร

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของสวนลุมพินี ให้เป็นสถานที่ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาค ตอบรับการใช้งาน พักผ่อน และออกกำลังกายอย่างครบวงจร

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า หากกล่าวถึงสวนสาธารณะที่เปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ ทุกคนคงต้องนึกถึงสวนลุมพินี สวนสาธารณะที่มีประวัติยาวนาน และมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้คน และกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญของสวนสาธารณะแห่งนี้ จึงได้ดำเนินการปรับปรุง เสริมสร้าง และพัฒนา บริเวณโดยรอบของสวนลุมพินีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้เปิดตัวโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้ชื่อ “โครงการเซ็นทรัล ทำ” ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การสนับสนุนงบประมาณ 5.8 ล้านบาทในการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” ภายในสวนลุมพินีให้กลายเป็นลานกิจกรรมที่ตอบรับการใช้งาน และกิจกรรมต่างๆ ของคนทุกเพศวัย อาทิ การรำไทเก็ก การเล่านิทาน การเล่นเครื่องเล่นของเด็กๆ และการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ พร้อมพื้นที่รองรับสำหรับผู้พิการ จึงถือเป็นจุดนัดพบของเหล่าคนรักสุขภาพและครอบครัวอย่างแท้จริงไม่เพียงการปรับปรุง ลานตะวันยิ้ม ที่ผ่านมากลุ่มเซ็นทรัลยังได้มีการพัฒนาสวนลุมพินีในด้านต่างๆ ทั้งการสนับสนุนร่มสนามจำนวน 1,200 คัน มูลค่ากว่า1,500,000 บาท เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินีให้สวยงาม และเป็นร่มเงาให้ผู้มาเยือนได้รับความร่มรื่น รวมถึงโครงการปรับปรุงห้องน้ำสวนลุมครั้งใหญ่ จำนวน 9 หลัง ด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท โดยยึดหลัก “ครบสูตร-เข้าถึง-เท่าเทียม” ทำให้ห้องน้ำในสวนลุมพินีกลายเป็นห้องน้ำต้นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ เนื่องจากห้องน้ำแห่งนี้ถูกออกแบบตามหลักการเพื่อทุกคน หรือ Universal Design และเป็นไปตามหลักห้องน้ำผู้พิการมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และพร้อมให้บริการประชาชนทุกเพศวัยอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีการสร้าง อนุสรณ์มิตรภาพไทย – อิตาลี “Alveo – ทวิธารา” สัญลักษณ์ของความผูกพัน และมิตรไมตรีอันดีกว่า 150 ปีระหว่างประเทศไทย และอิตาลี ที่มีสายน้ำเป็นตัวเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยลักษณะเด่นของทั้งสองประเทศที่มีคูคลองจำนวนมาก จึงเปรียบคลองเป็นเหมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้กลมเกลียว แน่นแฟ้น โดยประติมากรรมสุดอลังการชิ้นนี้ ตั้งอยู่ในสวนลุมพินี ด้านตรงข้ามกับศาลาเฉลิมพระเกียรติ เก๋งจีน (ใกล้ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4)

กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อมั่นว่า การปรับปรุงสวนลุมพินีในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับพื้นที่ใช้สอย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทุกเพศวัยอย่างเสมอภาค พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะแห่งนี้ให้คงสภาพดีและอยู่คู่กรุงเทพมหานครสืบไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.ryt9.com/s/prg/2927463

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *