บางจากฯ ร่วมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากข้อมูลของภาครัฐ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุกว่า 11 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุยังมีสุขภาพแข็งแรงและมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีคนพิการประมาณ 2 ล้านคน โดยเป็นคนพิการในวัยทำงานอายุ 15-60 ปี ที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่มีงานทำกว่า 3 แสนคน ซึ่งภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และคนพิการมีงานทำ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ขณะเดียวกันบริษัท บางจากฯ (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จึงมีโครงการรับผู้สูงอายุและคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยขณะนี้มีผู้สูงอายุและคนพิการร่วมงานที่บริษัท บางจากฯ และบริษัทในกลุ่มประมาณ 70 คนสำหรับความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครั้งนี้ บริษัท บางจากฯ และบริษัทในกลุ่มจะจัดสรรตำแหน่งงานในธุรกิจต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการตามความเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพร่างกายของแต่ละคน ได้แก่ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ร้านสะดวกซื้อ SPAR รวมทั้งร้านกาแฟอินทนิล รวมอีกกว่า 120 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งงาน เช่น ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการหน้าลาน พนักงานแคชเชียร์ พนักงานบริการและพนักงานทำความสะอาด นอกจากนั้นบริษัท บางจากฯ และบริษัทในกลุ่มจะร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่นอกระบบการจ้างงานซึ่งมีจำนวนมาก เป็นกลุ่มที่ทำงานที่บ้านหรือในท้องถิ่น มีความสามารถผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น งานหัตถกรรม เครื่องประดับ อาหาร และขนม เป็นต้น มาจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ SPAR และร้านกาแฟอินทนิล เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ อีกทั้งเสริมสร้างโอกาสในการแบ่งปันน้ำใจจากคนในสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการให้ดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ซึ่งเบื้องต้นมีสินค้าที่ผ่านเกณฑ์แล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นต้นนายสมชัย กล่าวว่า การได้มีโอกาสทำงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ขณะเดียวกันยังช่วยให้มีรายได้ ลดการพึ่งพิงผู้อื่น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/content/1442056

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *