จัดโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกายอุปกรณ์เทียม สำหรับผู้พิการมือและแขน

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกายอุปกรณ์เทียม สำหรับผู้พิการมือและแขน

พลโท นายแพทย์มาโนชญ์ จันทศร กรรมการฝ่ายการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกนายแพทย์จัดพล วุฑฒกนก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานร่วมโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ระยะที่ 1 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตมือเทียม 3 มิติ โครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทย ระยะที่ 1 ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกายอุปกรณ์เทียม สำหรับผู้พิการมือและแขน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตมือเทียม 3 มิติ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ก่อการดี ผลิตมือเทียม 3 มิติ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ Mr.James Quilty มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 21 คน ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สถาบันราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลน่าน โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย, เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น สถานีตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

พลโท นายแพทย์มาโนชญ์ จันทศร กรรมการฝ่ายการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ทางโรงพยาบาลได้นำเสนอผลงานการประดิษฐ์มือเทียม 3 มิติ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางมือ จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยเบื้องต้นให้ประสานความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิสายใจไทย และโรงพยาบาลสิรินธร ในการพัฒนาและขยายโอกาสการเรียนรู้กายอุปกรณ์นี้ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสายใจไทย และผู้พิการทางมือ ทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อดูแลสมาชิกสายใจไทยผู้ทุพพลภาพ ตลอดจนผู้พิการทางมือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

ขอบคุณ… https://goo.gl/QkSbj9

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *